Architectural Record


Architectural Record
"ארכיטקצ'ואל רקורד", ירחון אמריקאי לאנשי מקצוע בתחום הארכיטקטורה והעיצוב הדן במגוון נושאים (חידושים, טכנולוגיות, מגמות וכו')
* * *
('וכו תומגמ ,תויגולונכט ,םישודיח) םיאשונ ןווגמב ןדה בוציעהו הרוטקטיכראה םוחתב עוצקמ ישנאל יאקירמא ןוחרי ,"דרוקר לאו'צקטיכרא"

English-Hebrew dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • Architectural Record — is an American monthly magazine dedicated to architecture and interior design, published by McGraw Hill Construction in New York City. It is over 110 years old. While the magazine is aimed at professional architects and engineers with news,… …   Wikipedia

 • Architectural Record — monthly American magazine for professionals in design and architecture that covers a wide variety of topics (news, technology, trends, etc.) …   English contemporary dictionary

 • Architectural Resources Group — (or ARG; also known as Architects, Planners Conservators, Inc.) is a firm founded in 1980 by Bruce Judd and Steve Farneth in San Francisco. It began by providing professional services in the fields of architecture and urban planning with… …   Wikipedia

 • Architectural firm — History Architects (master builders) have existed since early in recorded history. The earliest recorded architects include Imhotep (c. 2600 BCE) and Senemut (c. 1470 BCE). No writings exist to describe how these architects performed their work.… …   Wikipedia

 • National Monuments Record (England) — The National Monuments Record (NMR) is the public archive of English Heritage, located in the National Monuments Record Centre on Fire Fly Avenue in Swindon, formerly the Swindon Works, [1] next door to the National Trust HQ. It is an archive of… …   Wikipedia

 • National Council of Architectural Registration Boards — (NCARB) Type Non profit corporation 501(c)(6) Industry Architecture Founded 1919 Headquarters Washington, DC Key people Scott C. Veaz …   Wikipedia

 • Computer-aided architectural design — See also: Computer aided design (CAD) Example of Computer aided architectural design Computer aided architectural design (CAAD) software programs are the repository of accurate and comprehensive records of buildings and are used by architects and …   Wikipedia

 • Wildcard DNS record — A wildcard DNS record is a record in a DNS zone that will match requests for non existent domain names. A wildcard DNS record is specified by using a * as the left most label (part) of a domain name, e.g. *.example.com. The exact rules about when …   Wikipedia

 • NAPTR record — A Name Authority Pointer (NAPTR) is a type of resource record used in the Domain Name System (DNS).[1][2] Contents 1 Rationale 2 Example 3 …   Wikipedia

 • Engineering News-Record — (widely known as ENR) is a weekly magazine that provides news, analysis, data and opinion for the construction industry worldwide.It has been published since 1874.It is owned by The McGraw Hill Companies.The magazine s subscribers include… …   Wikipedia

 • Barton Myers — Barton Myers, FAIA (born in Norfolk, Virginia, November 6, 1934) is an American and Canadian architect and president of Barton Myers Associates, Inc. in Los Angeles, California.Barton Myers graduated from the United States Naval Academy and… …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.